PERSONDATAPOLITIK - GDPR

1 Privatlivspolitik
1.1 Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi Maxigastro indsamler dine personlinge oplysninger.

2 Dataansvarlig for personlige oplysninger
2.1 Maxigastro – CVR-nr. 26204178 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personlige oplysninger.

3 Formål med indsamling af personlige oplysninger og juridisk grundlag
3.1 Vi søger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:

a) at lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve (emails), oplysninger om betalingstransaktioner.

b) at besvare eventuelle spørgsmål, garanti- eller reparationsklager du måtte have. Til dette formål indsamler vi CVR-nummer, firmanavn, navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve (emails) , oplysninger om betalingstransaktioner.

c) at give dig information om andre produkter og tjenester, vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har bestilt eller spurgt om. Til dette formål indsamler vi CVR-nummer, firmanavn, navn, e- mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve (emails).

d) at hjælpe os med at forbedre vores produkter, tjenester , websteder. Til dette formål indsamler vi CVR-nummer, firmanavn, navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve (emails) samt webadfærd.

e) at overføre de personlige oplysninger til leverandører – for at opfylde eventuelle produktgarantier og videregive leveringsadresse. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ordredetaljer, serienumre, vareplaceringer.

3.2 Vores juridiske grundlag for behandlingen er:

a) Dit personlige samtykke;

b) Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i;

c) Behandling er nødven­dig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt Maxigastro;

d) Behandling er nødvendig med henblik på Maxigastro eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser.

Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke: Har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis det juridiske grundlag for behandling er de legitime interesser hos Maxigastro eller en tredjepart: Disse interesser er f.eks. statistik, procesoptimering osv.

3.3 Vi opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for Maxigastro at opbevare dem, så længe det er i overensstemmelse med dansk lov. Hvis du trækker dit samtykke tilbage som beskrevet i afsnit 6, beholder Maxigastro dine personlige oplysninger i 2 år derefter, ifølge en erklæring fra Forbrugerombudsmanden oplysningerne slettes. Hvis dit samtykke ikke har været brugt i mere end 2 år, vil Maxigastro også slette dine personlige oplysninger. Men uafhængigt af GDPR gemmes alle transaktionsdata i 5 år i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

4 Dine rettigheder
4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 6.

4.2 Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor i afsnit 6. Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage.

4.3 Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte det danske datatilsyn.

4.4 Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring.

5 Overførsel af personlige oplysninger
5.1 Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

5.2 Vores medarbejdere og forretningspartnere samt leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med henblik på levering af produkter til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

5.3 Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridisk anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

5.4 Vi overfører dine personlige oplysninger til

Shopify
Mailchimp
Facebook
Google Analytics

5.5 Overførsel af personoplysninger udføres i overensstemmelse med lovkrav, herunder indgåelse af fyldestgørende databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre personoplysninger ikke behandles til andre formål end de klart angivne, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

6 Kontaktoplysninger
6.1 Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

a) Maxigastro, Lone Kellermanns Vej 11, 3 tv, 2450 København SV – CVR-nr. 29413274 – support@maxigastro.com

Cookiepolitik
For generel information om cookies, henviser vi til vores Cookiepolitik som kan findes på https://www.maxigastro.com/privacy-policy-cookie-restriction-mode

Sikkerhed
Vi sikrer os, at de oplysninger du afgiver om dig selv bliver godt beskyttet. Du kan derfor have tillid til, at vi behandler dine personlige oplysninger med den fortrolighed og sikkerhed som lovgivningen kræver.

Vores hjemmeside er sikret med krypteringssoftware – SSL (Secure Socket Layer) Dine personline oplysninger så som navn, adresse, telefonnummer og email opbevares ikke krypteret, men oplysninger som afgives i forbindelse med køb overføres/transmitteres krypteret. SLL-krypteringen anvendes også til beskyttelse af kreditkortinformationer. Vi tillader kun medarbejdere med viden om personbehandlings- og sikkerhedspolitik adgang til vores data. Alle servere er sikret og opbevares efter DIN ISO/IEC 27001 certificering.

Køb/bestilling
For at bestille produkter på maxigastro.com, skal du oplyse CVR-nummer, firmanavn, navn, adresse og betalingskort. Informationerne skal bruges til at gennemføre købet. Ved problemer med gennemførelse af et køb bruges de gemte informationer til at kontakte dig.

I tillæg til hvad der fremgår om opbevaring af personoplysninger i vores Cookiepolitik, opbevares oplysninger om køb i det omfang Maxigastro er forpligtet hertil i henhold til relevant gældende lovgivning, herunder loven om bogføring.

Vi henviser i øvrigt til vores informationer om cookies.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing